Management & Consultancy

Hodes Management & Consultancy is gespecialiseerd in Interim- en Projectmanagement, Organisatieverandering en Proces- en Informatiemanagement. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn Bedrijfsvoering, ICT, Human Resource Management, Financiën en Europese Aanbestedingen. Het accent ligt binnen het hoger onderwijs.

Effectief samenwerken

Het hoger onderwijs is een dynamische omgeving waar de primaire processen onderwijs en onderzoek kunnen floreren. Effectief samenwerken van alle spelers: docenten, onderzoekers, studenten en ondersteunend personeel is hierbij essentieel. Verbinden en creëren zijn kernwoorden om daadwerkelijk een professionele en succesvolle samenwerking te bereiken. Hodes Management & Consultancy kan hieraan een goede bijdrage leveren.

Optimaal resultaat

De werkwijze van Hodes Management & Consultancy is afhankelijk van opdracht en organisatie. De uitvoering sluit direct aan bij de organisatie, de volwassenheid van de organisatie en de wijze van overleg en besluitvorming. Een goede samenwerking met direct betrokken medewerkers staat voorop. Een optimaal resultaat dat conform de afspraken met de opdrachtgever wordt uitgevoerd en opgeleverd: daar zorgt Hodes Management & Consultancy voor.

Hodes Management & Consultancy biedt ook diensten aan bedrijven die een interim-manager of consultant nodig hebben voor:

Doorvoeren van veranderingen
Overbruggen bij vacatures of projecten 
Invoeren van nieuwe werkwijzen
Aanpakken en oplossen van problemen
Hodes Management werkte eerder succesvol samen met: