foto-hodesmc-pagina

Samenwerken is essentieel om te komen tot een optimaal resultaat

Ik heb Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (VU) gestudeerd en werk sinds 1991 in het hoger onderwijs. Eerst jarenlang als HRM-beleidsadviseur aan de VU. Daar heb ik vervolgens twee grote universiteitsbrede projecten geleid: de fusie van bèta-faculteiten en de invoering van studentenchipkaart.

In 2000 startte mijn eerste VU-managementfunctie als hoofd van de IT-afdeling Project- en Procesmanagement. Acht jaar later kreeg ik de opdracht om als verandermanager 13 decentrale IT-Servicedesks inclusief de services onder te brengen in een centraal IT-serviceaanbod. Een proces waarbij de samenwerking tussen medewerkers van hoog tot laag een randvoorwaarde was voor het te behalen resultaat.

In 2013 ben ik gestart met Hodes Management & Consultancy. Zelf het heft in handen nemen en een eigen koers varen is mijn motivatie om een eigen bedrijf te beginnen. Mijn jarenlange ervaring en kennis wil ik inzetten om opdrachten tot een succes te maken.

Ik ben een gedreven teamgerichte manager die waarde hecht aan eigen initiatief en verantwoordelijkheid van medewerkers. Samenwerking en verbinding tussen medewerkers is essentieel om te komen tot een optimaal resultaat. Daarbij benader ik vraagstukken vanuit diverse invalshoeken om zo gezamenlijk te komen tot originele en nieuwe ideeën en oplossingen.

Mijn inspiratie haal ik uit medewerkers die dagelijks hun passie volgen en mij verrassen, iedere keer weer. Ik streef ernaar mijn kennis op uiteenlopende gebieden te vergroten en over te dragen. Mijn eigen passie is hardlopen. Ik maak dan mijn hoofd leeg en schep ruimte voor nieuwe inzichten.

Ik ben gecertificeerd Projectmanager IPMA D en Prince2. Ik ben lid van het managersplatform Nive, platform voor IT-professionals NGI-NGN en het ITSFM.

Monic Hodes heeft bij het LIACS op een prettige en doortastende wijze een gecompliceerde ICT-werk- en researchomgeving in samenwerking met gebruikers en de nieuwe beheerpartijen gesplitst en gemigreerd. Zij was naast daadkrachtig ook verbindend en wist het vertrouwen van veeleisende gebruikers te winnen.

Annemart Berendse Managing Director LIACS Universiteit Leiden